Voorwaarden

Algemene voorwaarden per 1 januari 2024Schermafbeelding 2016-02-20 om 21.16.47

 1. Anima4ever draagt zorg voor een factuur per behandeling of activiteit.
 2. Anima4ever vraagt betaling vooraf per workshop, les of mindfulness- of meditatiewandeling Dit kan op rekeningnummer NL68RABO0308512278. Alleen bij yogatherapie vindt de betaling achteraf plaats.
 3. Anima4ever is niet aansprakelijk voor blessures die optredend tijdens of na de behandeling en/ of activiteit. Deelnemers worden verzocht voor de behandeling of activiteit fysieke beperkingen te melden, maar hebben een eigen verantwoording aangaande het ondergaan van de behandeling, het meedoen en hun beperkingen. Hierdoor is Anima4ever medisch niet aansprankelijk.
 4. Anima4ever is verzekerd voor aansprakelijkheid, maar voor veroorzaakte schade door derde moet men zich wenden tot deze persoon.
 5. Als Anima4ever op vastgestelde datum onverwachts de behandeling of activiteit niet kan voortzetten, zal Anima4ever in overleg met opdrachtgever een andere datum plannen of vooraf betaalde bedrag terugstorten.
 6. Mocht opdrachtgever op vastgestelde datum onverwachts de activiteit niet kunnen laten verzorgen, zal Anima4ever in overleg met de opdrachtgever een andere datum plannen, er vindt geen restitutie plaats. Behandelingen en lessen die niet 24 uur van te voren worden afgezegd worden volledig in rekening gebracht.
 7. Workshops worden verzorgd op de locatie van de opdrachtgever. Indien dit onmogelijk is zal een andere locatie gehuurd worden. De huur van de locatie wordt dan extra in rekening gebracht.
 8. Tijdens de behandeling, workshop of les wordt aangeraden om gemakkelijk zittende kleding aan te hebben, eigen handdoek mee te nemen, geen loshangende en rinkelende sieraden om te hebben en geen kauwgom te gebruiken.
 9. Opzegtermijn yogalessen is een maand, of einde strippenkaart. 
 10. Voor de wandelingen wordt stevige schoenen aangeraden en zich te kleden naar de weersomstandigheden.
 11. Wandelingen gaan door bij een aantal van 5 personen.    
 12. We houden ons aan de aan de huidige coronamaatrdegelen. Zie www.rijksoverheid.nl                       

Algemene verordening gegevensbescherming.                                         

Uw privacy:

Voor een goede financiĆ«le administratie, waaronder de factuur verwerking en de benodigde  correspondentie is het noodzakelijk dat Anima4ever gebruik maak van uw persoonlijke  gegevens, zoals uw naam, adres, verblijfplaats, emailadres en telefoonnummer. Onder correspondentie verstaat Anima4ever aanvragen en aanmeldingen voor evenementen en feedback op evenementen. Anima4ever doet zoveel mogelijk haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekend onder meer dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens, en zorgen dat onbevoegde geen toegang hebben tot uw gegevens. Wanneer er vanwege een andere  reden gebruik gemaakt moet worden van uw gegevens, wordt u van te voren om toestemming gevraagd. De bewaartermijn voor de financiĆ«le en zakelijke administratie is 7 jaar, hierna worden alle gegevens vernietigd. 

Foto’s van evenementen waarop deelnemers staan, worden alleen na toestemming geplaatst.